OPEN DATA KAMENICA

Platforma "OPEN DATA KAMENICA" - përmes kësaj platforme bëhet pasqyrimi i të gjitha informacioneve të mbledhura nga drejtoritë komunale me qëllim që këto shënime të përdoren më tutje në funksion të transparencës së plotë në komunë si dhe në funksion të zhvillimit lokal.

Informacioni është klasifikuar në 13 kategori.

Kategoritë janë të listuara në këtë mënyrë:

Drejtoria e Administratës së përgjitheshme
Drejtoria komunale e Arsimit
Drejtoria për Bujqësi,Pylltari dhe Zhvillim Rural
Drejtoria për Buxhet dhe Financa
Drejtoria për Kadaster, Gjeodezi dhe Pronësi
Drejtoria për Kulture,Rini dhe Sport
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim
Drejtoria për Shëndetësi,Pune dhe Mirëqenie Sociale
Drejtoria për Shërbime,Ambient dhe Inspektorat
Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim Hapesinor
Drejtoria për Zhvillim Ekonomik dhe Diasporë
Prokurimi
Kryetari

Kthimi i besimit të qytetarëve në institucione publike përmes transparencës dhe qasjes së lehtë në shërbime komunale është vizioni jonë për Kamenicën.


TIPARET TEKNIKE

HYRJE

Open Data Kamenica është zhvilluar me një instalim të përzier të CKAN dhe OpenSpending në Ubuntu me package. Versioni i instaluar i CKAN është 2.9.7.

CKAN

CKAN është platforma kryesore e të dhënave me burim të hapur në botë.

CKAN është një zgjidhje e plotë softuerike që i bën të dhënat të arritshme dhe të përdorshme duke ofruar mjete për të përmirësuar botimin, ndarjen, gjetjen dhe përdorimin e të dhënave (duke përfshirë ruajtjen e të dhënave dhe sigurimin e API-ve të fuqishme të të dhënave). CKAN ka për qëllim botuesit e të dhënave (qeveritë kombëtare, rajonale, kompanitë dhe organizatat) që dëshirojnë t'i bëjnë të dhënat e tyre të hapura dhe të disponueshme.

CKAN përdoret nga qeveritë dhe grupet e përdoruesve në të gjithë botën dhe fuqizon një shumëllojshmëri të portaleve zyrtare dhe të të dhënave të komunitetit duke përfshirë portale për qeveritë lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare, të tilla si data.gov.uk e Mbretërisë së Bashkuar dhe publicdata.eu e Bashkimit Evropian, Dados Braziliane. gov.br, portalet e qeverisë holandeze, si dhe faqet e qyteteve dhe komunave në SHBA, Britani të Madhe, Argjentinë, Finlandë etj.

CKAN extensions të instaluara:

  • Officedocs: Funksionaliteti për parapamje të dokumenteve të Microsoft Office.
  • Pdfview: Funksionaliteti për parapamje PDF.