Asfaltimi i rrugëve lokale në Komunën e Kamenicës

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit Realizimi në Topanicë,Karaqevë,Koretin,Shipashnicë e poshtme,Shipashnicë e epërme,Petroc,Busavatë,Muqiverc,Hodonoc dhe Kamenic

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Ndryshuar së fundmi prill 7, 2023, 13:00 (UTC)
U krijua prill 7, 2023, 12:59 (UTC)