Furnizim me mobilje përShtëpinë e Komunitetit për Persona me Aftësi të Kufizuara

Vendi apo vendndodhja kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit Shtëpinë e Komunitetit për Persona me Aftësi të Kufizuara Mendore dhe Njësia e Zjarrfikësve

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Ndryshuar së fundmi prill 7, 2023, 13:04 (UTC)
U krijua prill 7, 2023, 13:03 (UTC)