MEMORANDUM I MIRËKUPTIMIT PËR PROJEKTIN ‘’SHËRBIMET E VARRIMIT’’

Duke konsideruar që Komuna e Kamenicës dhe Bashkësia Islame dëshirojnë që në kuadër të funksioneve dhe kompetencave të dalura nga Rregullorja për Kushtet Kriteret dhe Procedurat e Ndarjes së Subvencioneve të bashkëpunojnë, në mënyrë që të realizojnë projektin e ‘’SHËRBIMEVE TË VARRIMIT’’ në Komunën e Kamenicës:

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Ndryshuar së fundmi janar 25, 2023, 11:32 (UTC)
U krijua janar 24, 2023, 11:41 (UTC)