MEMORANDUM MIRËKUPTIMI PËR BASHKFINANCIM TË PROJEKTIT

"Realizimin e Litarit Rrëshqitës në fshatin Ruboc' Palët nënshkruese''

  1. Komunës së Kamenicës, e përfaqësuar nga Kadri Rahimaj, Kryetar i Komunës së Kamenicës
  2. Swisscontact, e përfaqësuar nga Fisnik Bajrami, Menaxher i Projektit "Nxitja e Mundësive të Punësimit dhe Rritjes" - FEGO, Prishtinë.

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Ndryshuar së fundmi janar 25, 2023, 11:32 (UTC)
U krijua janar 23, 2023, 17:22 (UTC)