Ndërtimi i tereneve sportive në kuadër të institucioneve arsimëre

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit Rogoçicë - Oborri i SHFMU,,Metush Krasniqi

Ndërtimi i tereneve sportive në kuadër të institucioneve arsimëre Roganë, Karaqevë, Kamenicë,Petrit dhe Topanicë.

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Ndryshuar së fundmi prill 7, 2023, 13:10 (UTC)
U krijua prill 7, 2023, 13:10 (UTC)