Ndërtimi i trotuareve në qytetin e Kamenicës dhe fshatrat

Ndërtimi i trotuareve në qytetin e Kamenicës dhe fshatrat Topanicë,Kopërnicë,Karaqevë,Shipashnicë dhe Roganë

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit Fsh.Kopërrnicë,Shipashnicë e Poshtme dhe Topanicë

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Ndryshuar së fundmi prill 7, 2023, 13:12 (UTC)
U krijua prill 7, 2023, 13:12 (UTC)