Komisioni Përzgjedhës Njofton

Se Komisioni Përzgjedhës i Administrates Komunale nga lista e kandidatëve lidhur me pozitën : Shofer-Bagerist i Ngarkuesit , DMSH në Kamenicë në kohë të caktuar , në bazë të rezultateve të arritura në testin me gojë —verbal, kandidatët kanë arritur këto pikë:

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Ndryshuar së fundmi janar 23, 2023, 20:59 (UTC)
U krijua janar 23, 2023, 20:56 (UTC)