Programi Vetëpunesimit Thirrje për Aplikim për Persona të Riatdhesuar

Ju informojmë se kemi hapur thirrjen për aplikim ne kuadër te Programi te vetëpunësimit .

Bashkangjitur mund te gjeni :

• Thirrjen për aplikim ne gjuhen shqipe dhe serbe • Aplikacionin për Plan Biznesi ne gjuhen shqipe dhe serbe
• Thirrja sebashku me dokumente mund te gjeni edhe online ne ueb sajt te APRK-se ne linkun : https://aprk.rks-gov.net/Content/News/Detail?ide=lhDMYp1r26aEMtBRPSznLw==

Te gjithë aplikantët potencial duhet te jene punëkërkues te riatdhesuar te regjistruar ne zyrën e punësimit ne komunën ku jetojnë. Te gjitha detajet tjera janë te specifikuar ne thirrje për aplikim.

Per sqarime shtese nga zyrat dhe zkkk drejtohuni tek koleget ne rajonin përkatës :

Rajoni Mitrovice, Gjilan dhe Gjakove,Prishtine znjsh.Merita Isufi [email protected] Rajoni Prizren, Pejë dhe Ferizaj z.Yllber Pallaska [email protected]

Nëse punëkërkuesit kane pyetje direkte mund te drejtohen ne emailin e projektit [email protected] .

Faleminderit

Postovani saradnici iz Kancelarija za Zaposljavanje kao kao i iz Opstinskih Kancelarija za Zajednice i Povratak

Obavestavamo vas da smo objavili javni poziv za apliciranje u okviru Programa za Samozaposljavanje.

           U dodatku mozete naci:

• Poziv za apliciranje na albanskom i srpskom jeziku, • Obrazac Biznis Plana na albanskom i srpskom jeziku, • Poziv kao i dokumentaciju mozete naci i online na veb strani AZRK uz link: https://aprk.rks-gov.net/Content/News/Detail?ide=lhDMYp1r26aEMtBRPSznLw==

Svi potencijalni aplikanti moraju biti repatrisana registrovana nezaposlena lica u kancelarijama za zaposljavanje u opstinama gde oni zive. Svi ostali detalji su specifikovani u pozivu za apliciranje.

Dodatne informacije, saradnici iz Kancelarija za Zaposljavanje kao i iz Opstinskih Kancelarija za Zajednice i Povratak, mogu dobiti od kolega koji su odgovorni za doticne regione: Za regione Mitrovice, Gnjilana i Djakovice,Pristine je Merita Isufi, [email protected], Za regione Prizren, Pec i Urosevac je Ylber Pallaska, [email protected],

Ako aplikanti imaju direktna pitanja, mogu se obratiti projektu e-mailom na adresu: [email protected]

Hvala

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Ndryshuar së fundmi maj 3, 2023, 10:39 (UTC)
U krijua maj 3, 2023, 10:35 (UTC)