Shërbime të Konsulencës - Angazhimi i eksperteve të çështjeve të caktuara

Shërbime të Konsulencës - Angazhimi i eksperteve të çështjeve të caktuara për shërbime konsulentë përmes Marrëveshjeve për shërbime te veçanta (konsulentë individ) për nevoja te Komunës së Kamenicës, ne pajtim me Rregullat për prokurim te shërbimeve të veçanta (konsulent kontraktohet individual) Rregullore Nr.001 2022 për Prokurimin Publik

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Ndryshuar së fundmi prill 7, 2023, 13:14 (UTC)
U krijua prill 7, 2023, 13:14 (UTC)