Shërbimet e transportit për aktivitet të ndryshme brënda vendit

Vendi apo vendndodhja kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit Komuna e Kamenicës-Sipas nevojave dhe kërkesave të njësive shpenzuese.

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Ndryshuar së fundmi prill 7, 2023, 13:15 (UTC)
U krijua prill 7, 2023, 13:15 (UTC)