Zbatimin e Masave të Efiçiencës së Energjisë në Qendra për punë sociale

Marrëveshja për Shërbime të Energjisë ndërmjet Fondi i Kosovës për Efiçiencën e Energjisë dhe Komuna e Kamenicës për Zbatimin e Masave të Efiçiencës së Energjisë në Qendra për punë sociale

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Ndryshuar së fundmi janar 10, 2023, 08:51 (UTC)
U krijua janar 10, 2023, 08:49 (UTC)