Zyrtar për Rini në DKRS

Kandiatët për pozitën : Zyrtar për Rini në DKRS në Kamenicë në kohë të caktuar janë si vijon: OLSh.02 Nr. 2714 02.Sh.02 Nr. 3404 03.Sh.02 Nr. 3030 04.sžl.02 Nr. 3401 Intervista me goj- verbal do të mbahet në Objektin e Administratës Komunale — Salla e Kuvendit Komunal në Kamenicë.

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Ndryshuar së fundmi shkurt 7, 2023, 07:27 (UTC)
U krijua shkurt 7, 2023, 07:27 (UTC)