PROPOZIM VENDIM PËR CAKTIMIN E TARIFAVE DHE MËNYREN E INKASIMIT TË MJETEVE

PROPOZIM VENDIM PËR CAKTIMIN E TARIFAVE DHE MËNYREN E INKASIMIT TË MJETEVE FINANCIARE PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Ndryshuar së fundmi shtator 1, 2023, 12:50 (UTC)
U krijua shtator 1, 2023, 12:50 (UTC)